Rekvalifikace instruktor zdravotní tělesné výchovy LTV - funkční trenér

Cíl kurzu instruktor zdravotní tělesné výchovy(instruktor LTV)

Cílem kurzu instruktor zdravotní tělesné výchovy(instruktor LTV) je naučit se vytvářet pro klienta individuální a skupinové cvičební programy, vycházející ze svalové analýzy v klidu a pohybu. Součástí kurzu je nabytí teoretických znalostí a praktických zkušeností pro tuto činnost. Po absolvování kurzu by instruktor měl ovládat techniky práce s tělem spadající do zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na cvičení metody SM Systém – Spirální stabilizace páteře SPS (funkční stabilizace a mobilizace páteře a celého pohybového aparátu). Naučí se jak určit správný postup pro daného klienta a jak vhodně využívat pedagogické, psychologické a metodické prostředky při práci s klientem, tak aby vše bylo v souladu se zásadami zdravého životního stylu jako prevence vzniku civilizačních onemocnění.

Co tě naučí kurz instruktor LTV - funkční trenér

Instruktor(trenér) se naučí jak být součástí systematické péče o člověka. Smyslem kurzu je dosáhnout normu - normální správnou funkci pohybového aparátu, funkci vnitřních orgánů, vnitřního prostředí a duševního zdraví. Vše pomocí cvičeních jednotek, zaměřených, jak zvýšit kondici a přitom odstranit svalovou dysbalanci (poruchu hybného systému, kdy svaly působící proti sobe „agonista-antagonsita“ jsou v nerovnováze). Využívat přitom bude principu metody SM Systém, jako je „reciproční inhibice“ (aktivní útlum) a další. Instruktor(trenér) bude schopen rozpoznávat situace, kdy je cvičení kontraindikované a kdy je důležité klienta předat odborníkovi – lékaři, fyzioterapeutovi

Primární prevence civilizačních chorob

Instruktor by měl pracovat v oblasti primární prevence, která je určena zdravým lidem, jejichž špatný životní styl jim přináší prvky přetížení a tím primární prevenci civilizačních chorob. V kurzu se zaměříme na příčinu těchto chorob a jak zdravotním cvičením odstraňovat řadu těchto negativních faktorů s tím spojených.

Sekundární prevence (recidivy)

Další oblastí je sekundární prevence(recidivy) může navazovat na léčbu a umožní vytvořit celoživotní regenerační a preventivní programy, zabraňující návratu chorob. Instruktor(trenér) se naučí rozpoznat handicap klienta, a vytvoří tréninkový plán, který handicap respektuje a pomalu jej odstraňuje. Naučí se vytvořit cvičením u klienta svalový korzet a korekce správného provádění pohybu. Vše tak aby se zabránilo recidivě potíží a ve spolupráci se zdravotnictvím umožnil klientovi vytvoření dobrého zdravotního stavu u chronických onemocnění.

Video REFERENCE NA REKVALIFIKACE

Požadavky pro udělení rekvalifikace

Povinná účast na kurzech 1ABCD,2AB,3AB,6AB,9AB.
Zkouška teoretická část - písemný testy z oborů anatomie, fyziologie, tréninku zdravotní tělesné výchovy, principů metody SPS Spirální stabilizace páteře.
Zkouška praktická část - vytvoření individuálního plánu dle pohybové analýzy, vedení hodiny cvičení pro cílovou skupinu (metodický výstup), prokázání požadované pohybové úrovně.
Uhrazení kurzovného před začátkem kurz. To je 5 x 6000 Kč = 30 000 Kč

Požadavky pro účastníky kurzu

- dosažení věku 18 let.
- ukončené jakékoliv střední vzdělání.(Pokud není ukončené střední vzdělání, je možné kurz také absolvovat, ale s podmínkou 50h výuky navíc mimo rámec základního kurzu.)

Termíny

Přihláška na termíny kurzů zde

Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Video REFERENCE NA KURZYVýhoda Kurzů u nás

Jedinečné kurzy které spojují metodu SM Systém(Spirální stabilizace páteře) od MUDr. Richarda Smíška s rekvalifikací od MŠMT. Po absolvování jste cvičitelem nebo sportovním masérem SM Systému (Spirální stabilizace páteře) a můžete vést skupinové a inidivuální lekce nebo cílenou anatomickou masáž. Získate základní odbornost v metodě SM Systém a můžete pracovat s touto metodou v rámci prevence a regenerace. Ušetříte 15-25 tisíc Kč, neboť nemusíte si dělat pak dodatečně základní kurzy SM Systému, které by jste museli absolvovat, kdyby jste dělali kurz instruktora či maséra u jiné školy. Školíme už více jak 9 let lékaře, fyziotereapeuty, trenéry, maséry, učitelé a veřejnost.

LEKTOŘI

Roman Nesvadba

Jitka Malechová

Andrea Zichová

Jitka Strachoňová

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.

Vzdělávací a pohybové centru, které pořádá kurzy SM Systému základní a pokročilé pro doktory, fyzioterapeuty, maséry, trenéry, pacienty... Kurzy pořádá převážně v Praze, ale vzdělává i rehabilitační pracovníky po celé ČR a v zahraničí.

Projekty

Portál zaměřující se na bolesti zad a majitel registrované obchodní značky STOP BOLEST ZAD.


SM Systém

SM Systém
SM Systém kurzy víkendové
SM Systém skupinové cvičení
SM Systém privátní lekce
SM Systém lano
Nastavitelný stůl
|nic|

KONTAKT

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.
pasáž Světozor - ochoz naproti cukrárně
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00

 info@stopbolestizad.cz
 +420 777 755 192


ONLINE PLATBY

Copyright 2011-2020 © StopBolestiZad.cz All Rights Reserved. Created by STOP BOLESTI ZAD s.r.o.