Rekvalifikace Instruktor fitness - Osobní trenér fitness

Cíl kurzu Instruktor fitness(Osobní trenér fitness)

Cílem kurzu Instruktor fitness(Osobní trenér fitness) je naučit se vytvářet pro klienta individuální a skupinové cvičební programy, vycházející ze svalové analýzy v klidu a pohybu. Součástí kurzu je nabytí teoretických znalostí a praktických zkušeností pro tuto činnost. Po absolvování kurzu by instruktor měl ovládat techniky práce s tělem spadající do fitness se zaměřením na cvičení metody SM Systém – Spirální stabilizace páteře SPS (funkční stabilizace a mobilizace páteře a celého pohybového aparátu). Naučí se, jak určit správný postup pro daného klienta a jak vhodně využívat pedagogické, psychologické a metodické prostředky při práci s klientem, tak aby vše bylo v souladu se zásadami zdravého životního stylu jako prevence vzniku civilizačních onemocnění. Naučí se, přizpůsobovat trénink aktuální sedavému způsobu života a tím volit správné cviky na fitness strojích, pomůckách a s vlastní vahou.

Co tě naučí kurz Instruktor fitness(Osobní trenér fitness)

Cílem kurzu Instruktor fitness(Osobní trenér fitness) je naučit se vytvářet pro klienta individuální a skupinové cvičební programy, vycházející ze svalové analýzy v klidu a pohybu. Součástí kurzu je nabytí teoretických znalostí a praktických zkušeností pro tuto činnost. Po absolvování kurzu by instruktor měl ovládat techniky práce s tělem spadající do fitness se zaměřením na cvičení metody SM Systém – Spirální stabilizace páteře SPS(funkční stabilizace a mobilizace páteře a celého pohybového aparátu). Naučí se, jak určit správný postup pro daného klienta a jak vhodně využívat pedagogické, psychologické a metodické prostředky při práci s klientem, tak aby vše bylo v souladu se zásadami zdravého životního stylu jako prevence vzniku civilizačních onemocnění. Naučí se, přizpůsobovat trénink aktuální sedavému způsobu života a tím volit správné cviky na fitness strojích, pomůckách a s vlastní vahou.

Primární prevence civilizačních chorob

Instruktor by měl pracovat v oblasti primární prevence, která je určena zdravým lidem, jejichž špatný životní styl jim přináší prvky přetížení a tím primární prevenci civilizačních chorob. V kurzu se zaměříme na příčinu těchto chorob a jak zdravotním cvičením odstraňovat řadu těchto negativních faktorů s tím spojených.

Sekundární prevence (recidivy)

Další oblastí je sekundární prevence(recidivy) může navazovat na léčbu a umožní vytvořit celoživotní regenerační a preventivní programy, zabraňující návratu chorob. Instruktor(trenér) se naučí rozpoznat handicap klienta, a vytvoří tréninkový plán, který handicap respektuje a pomalu jej odstraňuje. Naučí se vytvořit cvičením u klienta svalový korzet a korekce správného provádění pohybu. Vše tak, aby se zabránilo recidivě potíží a ve spolupráci se zdravotnictvím umožnil klientovi vytvoření dobrého zdravotního stavu u chronických onemocnění.

Video REFERENCE NA REKVALIFIKACE

Požadavky pro udělení rekvalifikace

Povinná účast na kurzech 1ABCD,2AB,3AB,6AB,20AB
Zkouška teoretická část - písemné testy z oborů anatomie, fyziologie, fitness trénink, principů metody SPS Spirální stabilizace páteře.
Zkouška praktická část - vytvoření individuálního plánu dle pohybové analýzy, vedení hodiny cvičení pro cílovou skupinu (metodický výstup), prokázání požadované pohybové úrovně.
Uhrazení kurzovného před začátkem kurz. To je 5 x 6000 Kč = 30 000 Kč

Požadavky pro účastníky kurzu

- dosažení věku 18 let.
- ukončené jakékoliv střední vzdělání.(Pokud není ukončené střední vzdělání, je možné kurz také absolvovat, ale s podmínkou 50h výuky navíc mimo rámec základního kurzu.)

Termíny

Přihláška na termíny kurzů zde
Kurz 1: 21.-23.08. 2020; 26.9.-4.10. 2020; 7.-9.10. 2020
Kurz 2: 11.-13.09. 2020; 26.9.-4.10. 2020; 7.-9.10. 2020

Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Video REFERENCE NA KURZYVýhoda Kurzů u nás

Jedinečné kurzy které spojují metodu SM Systém(Spirální stabilizace páteře) od MUDr. Richarda Smíška s rekvalifikací od MŠMT. Po absolvování jste cvičitelem nebo sportovním masérem SM Systému (Spirální stabilizace páteře) a můžete vést skupinové a inidivuální lekce nebo cílenou anatomickou masáž. Získate základní odbornost v metodě SM Systém a můžete pracovat s touto metodou v rámci prevence a regenerace. Ušetříte 15-25 tisíc Kč, neboť nemusíte si dělat pak dodatečně základní kurzy SM Systému, které by jste museli absolvovat, kdyby jste dělali kurz instruktora či maséra u jiné školy. Školíme už více jak 9 let lékaře, fyziotereapeuty, trenéry, maséry, učitelé a veřejnost.

LEKTOŘI

Roman Nesvadba

Jitka Malechová

Andrea Zichová

Jitka Strachoňová

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.

Vzdělávací a pohybové centru, které pořádá kurzy SM Systému základní a pokročilé pro doktory, fyzioterapeuty, maséry, trenéry, pacienty... Kurzy pořádá převážně v Praze, ale vzdělává i rehabilitační pracovníky po celé ČR a v zahraničí.

Projekty

Portál zaměřující se na bolesti zad a majitel registrované obchodní značky STOP BOLEST ZAD.


SM Systém

SM Systém
SM Systém kurzy víkendové
SM Systém skupinové cvičení
SM Systém privátní lekce
SM Systém lano
Nastavitelný stůl
|nic|

KONTAKT

STOP BOLESTI ZAD s.r.o.
pasáž Světozor - ochoz naproti cukrárně
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00

 info@stopbolestizad.cz
 +420 777 755 192

Copyright 2011-2017 © StopBolestiZad.cz All Rights Reserved. Created by STOP BOLESTI ZAD s.r.o.